субота, 29 вересня 2012 р.

Вода в народній літературній творчості

Прислів’я та приказки про воду
Не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще води напитися.
Без води й борщу не звариш.
Без води і не туди, і не сюди.
Вода ума не мутить та й голови не смутить.
Ваша вода мокра, ще й зимна.
У воді стоїть, а води просить.
Вивели його на чисту воду.
Від великої води надійся шкоди.
Він, як вода, скрізь просочиться.
Він ані в воді не втоне, ані в огні не згорить.
Він без кінця воду варить.
Він із води сухим вийде.
Він такий, що й у ложці води втопиться.
Він і на холодну воду дує.
Він у десятьох водах митий.
Вода найде собі дорогу.
Вода греблю рве.
Вода в решеті не встоїть.
В решеті води не наносиш.
Вода все сполоще, крім лихого слова.
Вода в одного бере, а другому дає.
Води - хоч топитись, та нема де напитись.
Води - хоч мийся, ліса - хоч бийся, хліба - хоч плач.
Водою воду не загадиш.
В океані води не зміряєш.
Вчорашньої води не доженеш.
Не все переймай, що по воді пливе.
Чим глибша вода, тим більша риба.
Глибока вода не каламутиться.
Глибока вода тихо пливе.
Де вода, там і верба.
Де вода, там і біда.
За водою підеш, то й не вернешся.
З брудної води ще ніхто чистим не вийшов.
І вода як на місці стоїть, то засмерджується.
Коло води ходячи, умочишся.
Мала вода - великий шум.
Не виливай каламутну воду, доки чисту не найдеш.
Не спитавшись броду, не сунься в воду.
Не ходи у воду за птицею, а в ліс за рибою.
Прийшло з води, пішло з водою.
Пролиту воду назад не збереш.
Проти води пливе.
Тиха вода береги рве.
Тиха вода найглибша.
У каламутній воді рибу ловлять.
Хто хоче чистої води, нехай іде до джерела пити.
Чий берег, того й вода.
Як води боятися, то не купатися.
Вода крапля по краплі і камінь довбає.
Не тим крапля камінець довбає, що сильна, а тим, що часто падає.

Сила води. Мультфільм.


Сила води

1. «Робота води»
      Вода має велику силу, несе в собі енергію, як позитивну (твор­чу), так і негативну (руйнівну)-
  Ріки використовують для зрошення земель.
  У стародавні часи на ріках будували водяні млини, і вода обер­тає колесо млина.
  Використовують у побуті та для роботи фабрик і заводів.
  Вода є водними шляхами для транспорту.
  Морські течії мають впливають на клімат, відіграють велику роль у перерозподілу тепла на Землі.
  Гейзери використовують для теплоцентралей.
  На узбережжі, де висота приливу більша ніж 5 м, споруджують приливні електростанції.
  Обертає турбіну гідроелектростанції та перетворює енергію во­ди на електрострум.
  Для роботи пожежників, тушить пожежі.
  Для охолодження двигунів автомобілів.
  Морські хвилі сточують морське каміння, стіни стародавніх па­лаців, розливають пісочні береги.
  Крутить турбіни.
  Переплавляє лісосплав.
  Коловорот — тонуть кораблі, люди.
  Пересуває предмети.
  Руйнує будинки, оселі.
  Несе за течією людину, човен.

Збережемо воду чистою


Дослід «Забруднене середовище».
Для досліду було приготовлено 4 склянки з водою. В одну з них було додано оцту, і па склянці підписано «кислота» (порівняння із відходами фабрик та заводів). У другу склянку додали солі й під­писали «сіль» (порівняння з морською водою). У третю налили со­няшникової олії та підписали «олія» (порівняння із протіканням нафти, масел, бензину на поверхню води). У четверту склянку ні­чого не додали, залишили воду чистою. У кожну склянку постави­ли по гілочці бегонії.
Протягом 10 днів спостерігали за змінами бегонії. Рослина ви­жила тільки у склянці з чистою водою, в інших склянках вона по­ступово гинула.
Висновок: живі істоти можуть жити тільки у чистому середови­щі, а якщо воно забруднене, то істоти поступово гинуть.
Розповідь екологів.
Ще давні греки говорили, що вода дорожча від золота олімпій­ських перемог. Однак, про це, мабуть, не всі пам'ятають. Як мож­на пояснити варварське ставлення до води?! Грізною небезпекою на­висло нині над людством забруднення річок, озер, морів, а останнім часом — і океанів.
Прямі забруднення виникають, коли до рік і водойм потрапля­ють стічні потоки (танення льоду, дощ, стічні води окремих підпри­ємств, тваринництва).
Непрямі забруднення помітніші (вирубування лісу вздовж бе­рега річки, пересихають джерела, вітри приносять у водойми пил, сміття, а дощі спричиняють потоки грязюки, забруднюється вода і побутовими відходами).
Людина — теж джерело забруднення. Упродовж перших 10 хв купання зі шкіри людини змиваються мільйони бактерій, різнома­нітні Шкірні виділення.
Осушення боліт, вирівнювання русла річок можуть призвести до пересихання території або, навпаки,— до її заболочення. Приро­да впродовж століть займалася регулюванням таких систем, а пору­шити їх можна дуже швидко.
Традиційними джерелами забруднення природної води були і за­лишаються господарсько-побутові стоки. Це води каналізації, від­ходи життєдіяльності людини. Обсяг цих забруднень щороку зрос­тає, змінюється їх склад. Сьогодні важко знайти господиню, яка під час прання використовує мило — його замінили спеціальні мийні засоби — синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР). Ці спо­луки належать до «екологічно жорстких»: вони вкрай несприят­ливі для водного середовища. На їх окислення затрачається бага­то розчиненого кисню, у водоймах утворюється рясна і стійка піна, у якій накопичуються різноманітні забруднення і мікроорганізми, небезпечні для здоров'я. У риб СПАР викликають жаброву крово­течу, у теплокровних тварин — порушення хімічних процесів у клі­тинних мембранах.
«А як же здоров'я?» — запитаєте ви. Для повноцінного функці­онування організму людини важливо, щоб вода була чистою та вмі­щувала достатню кількість цінних мікроелементів.
Вода транспортує корисні речовини до кожної клітиночки на­шого організму, захищає внутрішні органи, допомагає трансформу­вати калорії у енергію, виводить токсини, регулює температуру та виконує багато інших функцій. Вода — друга за значущістю (після повітря) речовина, без якої наше існування було б просто неможли­вим! Те, що ми п'ємо, безпосередньо впливає на стан нашого здоров'я (частіше це проявляється тільки через декілька років). За даними ВОЗ, до 80 % усіх захворювань залежить від поганої якості води!
Розповіді екологів про:
    охорону боліт;
    дані з офіційного сайту Державного комітету України із водно­го господарства, опубліковані 6.04.2006 року;
    що ж можна зробити для збереження джерела?

б г нафтопродуктів затягують плівкою (герметизують) 50 м2 во­ди (кисневий голод, отруєння, особливо для ікри мальків риб, немає сонячного світла, яке необхідне живим істотам).
1 м3 брудних стічних вод може зіпсувати, в середньому, 50 м3 чистої води. Стічні, каналізаційні, радіаційні відходи осідають на дно. Від непродуманих вчинків людини гинуть багато істот у Світо­вому океані, ці вчинки небезпечні для самої людини.
Думка проведення Всесвітнього дня водних ресурсів прозвуча­ла на Конференції ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку, що відбулася у 1992 році у Ріо-де-Жанейро. Генеральна Асамблея ООН, прийнявши резолюцію, оголосила 22 березня Все­світнім днем водних ресурсів. Основна мета проведення Всесвітнього дня води: сприяти прийпяттю відповідних засобів для розв'язання проблеми забезпечення населенпя питною водою; інформувати гро­мадськість про важливість охорони та збереження ресурсів прісної води та водних ресурсів в цілому; залучати до святкування Всесвіт­нього дня водних ресурсів уряд, міжнародні агентства, недержавні організації та власний сектор.
Всеукраїнська екологічна ліга представила Карту Екологічної ситуації та стану питної води па Україні (спеціалісти перевірили стан ґрунту, повітря, підземних та наземних вод).
Висновок виявився страшним: Україна опинилася на межі еко­логічної катастрофи. Підземні води дуже сильпо забруднені на Цен­тральній Україпі, південних областях, на Львівщині та Луганщині. Наземні води забруднені в усіх східних областях.
І така вода потрапляє на наші кухні, у дитячі садочки і в закла­ди, де ще приєднуються до названого хлор, важкі метали, і бакте­рії — усе це результат хлорування та проходженпя по виснаженим, ржавим трубам через свипцеві припої.

Пам'ятаймо, люди, назавжди, Неможливо жити без води.
 Це — життя колиска, це дощі.
Це роса і квітка на межі.
Це тумани, ріки і моря.
Джерело у спеку. Це — життя.
Це кришталь озер і джерело.
Це хмарки у небі, це село
У тополях й вербах над ставком. Це криниця, квітка під вікном, Шурхіт хвиль і шторму дикий рев, Це струмок у травах між дерев, Зелень трав, веселки кольори. Пам'ятайте, люди, назавжди!
3. Віденко   

Вода-найдивовижніше і найпоширеніше природне з’єднання - джерело життя на Землі. Вона - невід’ємна умова існування, здоров’я і активної діяльності людини.

Вода посідає особливе місце в порівнянні з іншими речовинами, відомими на Землі. Чим глибше вчені пізнавали воду, тим більше переконувалися в оригінальності її поведінки, в неймовірності її властивостей, в нових, ще не до кінця розкритих її структурних особливостях.

Вода, можна сказати, - найпопулярніша і найзагадковіша рідина з усіх існуючих на Землі. Поети присвячували їй дивовижні рядки. Прозаїки навіть про ”краплю роси” написали безліч сторінок. А вчені й донині , як і сотні літ назад, не можуть дати точні відповіді на начебто нескладне питання : що таке вода?

Вода - це початок всього існуючого на Землі, казали в стародавні часи.

Вода - це проста речовина, єдина і неподільна, вважали у середні віки.

Вся практична діяльність людини з давніх давен пов’язана з використанням води.

Вода - найважливіша на нашій планеті рідина.  У воді зароджується життя. Без неї неможливе існування рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода і, навпаки, де знаходиться вода, там є життя. На Землі не існує жодного живого організму, в якому немає води, навіть найпростішого! Відомо, що рослини на 80-99% складаються з води, тварини – на 60-75 % , а місячний ембріон людини аж на 97 %. Коли народжується дитина, то вода – це 75-80 % від її загальної маси. У дорослої людини процентне співвідношення води від її загальної маси тіла – близько 65 %, а в людей похилого віку – 55-60 %. Отож, можна зробити висновок, що старість – це не що інше, як сухість організму.